top of page

IMPRINT

NOVÉ SVETOVÉ ZÁZNAMY

Tento web prevádzkujú spoločnosti New World Records.

Spoločnosť právne zastupuje konateľ Sven Gillert.

Registrácia
Daňové číslo: 065/224/07273 (daňový úrad Eberswalde)
IČ DPH: DE 273160220
Zodpovedný okresný súd Bernau pri Berlíne

Poštová adresa
Nové svetové rekordy

Glotzing 6

94051 Hauzenberg

Nemecko

Kontakt
E-mail: info@new-world-records.com
Telefón: +49 (0) 8586 9849050 Po - Pi 10:00 - 16:00

Platforma Komisie EÚ pre online riešenie sporov: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Upozorňujeme však, že v zásade nie sme pripravení zúčastniť sa na rozhodcovskom konaní.

zodpovednosť

Táto webová stránka bola zostavená s maximálnou možnou starostlivosťou. Nie je však možné zaručiť správnosť a presnosť informácií v nich uvedených. Je vylúčená akákoľvek zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky, pokiaľ nie sú založené na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti. Pokiaľ tento web odkazuje na internetové stránky prevádzkované tretími stranami, New World Records nepreberá zodpovednosť za ich obsah.

Zodpovedný za obsah tejto stránky:

Sven Gillert

Nové svetové rekordy

Prenzlauer Str. 52

16348 Wandlitz

Nemecko

Ochranná známka

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na tomto webe sú chránené zákonom o ochranných známkach v prospech spoločnosti New World Records alebo umelca. To platí najmä pre názvy štítkov, logá a emblémy.

Platnosť pre prítomnosť na sociálnych sieťach

Tento odtlačok sa týka aj nasledujúcich prítomnosti v sociálnych sieťach:

bottom of page